WNIOSEK KANDYDATA NA CZŁONKA PSBT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dane firmy:
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko własciciela/włascicieli:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej firmą:
Data założenia firmy:
Nr KRS i REGON:
Forma działalności firmy:
Adres siedziby:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
Strona www:
Adres do korespondencji:
Odznacz jeśli taki sam jak powyżej
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Adres oddziału:
Odznacz jeśli taki sam jak powyżej
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:


Warunki, które muszą spełnić tłumacze zatrudnieni w firmie:
W jakim stopniu weryfikujecie Państwo tłumaczenia przed dostarczeniem do klienta ?
Czy spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności?Tak Nie
Czy stosujecie Państwo techniki komputerowe wspomagające proces tłumaczenia (np. TRADOS)?Tak Nie
Obszary specjalizacji: