WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PSBT było lub jest zrzeszone w następujących organizacjach międzynarodowych:

  • EUATC – od 2004 roku do teraz
  • ALC – od 2005 do 2009 roku
  • LISA – od 2005 do 2011 roku
  • OASIS – od 2008 roku do teraz
  • tekom – od 2009 do 2014 roku
  • EAMT – od 2011 do 2014 roku
  • ISTC – od 2014 roku do teraz