C&M

Powstała Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu 2017 roku powstała Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich. Założycielami fundacji są właściciele firmy Centrum Lokalizacji CM. Celem fundacji jest wspieranie dolnośląskiej młodzieży uzdolnionej językowo poprzez fundowanie stypendium „Świat dla Młodych” oraz podejmowanie działań charytatywnych i pomoc potrzebującym dzieciom. Jesteśmy pewni, że nasze działania wspierające nabiorą dzięki temu jeszcze większego rozmachu.

Centrum Lokalizacji CM na konferencji Current Challenges of Medical Translation na Uniwersytecie Gdańskim

18 maja 2017 dwóch pracowników naszej firmy wzięło udział w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach programu Translating Europe Workshop. Konferencja była poświęcona problemom przekładu medycznego — Current Challenges of Medical Translation. Wydarzenie wraz z towarzyszącymi warsztatami odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim.


Oprócz arcyciekawych prelekcji wygłoszonych przez wybitnych fachowców branżowych, Marcin Marciniszyn i Bartłomiej Dymek wzięli udział w warsztatach z przekładu kart szpitalnych na język angielski.

Początek wiosny zaowocował szkoleniami z udziałem przedstawicieli Centrum Lokalizacji CM

5 marca przedstawiciele CM na zlecenie FreeLING przeprowadzili szkolenie z zakresu tłumaczeń biochemicznych. Zainteresowanie tym niszowym tematem było duże, pytań wiele.

Z kolei w dniach 1-2 kwietnia firma Centrum Lokalizacji CM wzięła udział w III Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny, którego tematem przewodnim była jakość tłumaczeń. Nasi eksperci wzięli czynny udział w sesji plenarnej oraz warsztatowej, dzieląc się zdobytą wiedzą oraz dyskutując z uczestnikami Kongresu pod czujnym okiem Prezesa Michała Tyszkowskiego.

Przedstawiciel Centrum Lokalizacji CM bierze udział w Programie Mentoringowym

Jest nam miło poinformować, że Rafał Kiljan, Account Manager w Centrum Lokalizacji CM, został wyłoniony jako jeden z mentorów w Programie Mentoringowym dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach programu Rafał odbędzie serię spotkań, których celem będzie podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z obszaru sprzedaży i marketingu, a także doradztwo w zakresie rozeznania drogi zawodowej wybranego Mentee.
Udział w Programie Mentoringowym jest doskonałym doświadczeniem, które z pewnością będzie miało swoje przełożenie w codziennej pracy Działu Sprzedaży.

Szkolenie we współpracy z Fundacją FreeLING

20 listopada Bartłomiej Dymek, pracownik Centrum Lokalizacji CM, przeprowadził na zlecenie Fundacji FreeLING dwa 3-godzinne moduły szkoleniowe z zakresu kontroli jakości tłumaczenia oraz optymalizacji warsztatu pracy tłumacza. Oba moduły poruszały istotne aspekty jakościowe i techniczne zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Były to pierwsze szkolenia przeprowadzone przez nasza firmę dla tej fundacji. Kolejne szkolenia już niebawem. Zapraszamy również na stronę freeling.pl.

Centrum Lokalizacji CM ubiega się o możliwość uruchomienia letnich praktyk we współpracy z European Association for Machine Translation

W ramach działań służących wspieraniu badań i wiedzy na temat technologii tłumaczeniowych, EAMT organizuje letnie praktyki dla studentów z całego świata. CM ubiega się o możliwość uruchomienia takich praktyk w swojej siedzibie we Wrocławiu. Praktykanci będą mieli okazję wziąć udział w pracach nad rozwojem technologii MT.
Zakres praktyk obejmuje m.in.:
• Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami MT
• Ocenę jakości MT
• Różne środowiska MT (przepływ pracy, narzędzia wspierające pracę z MT)
• Interakcje pomiędzy użytkownikami i systemami MT

Firma Centrum Lokalizacji CM uzyskała certyfikat zgodności z normą ISO 17100:2015

Z przyjemnością informujemy, że firma Centrum Lokalizacji CM pomyślnie przeszła audyt kontrolny potwierdzający zgodność procedur z normą ISO 17100:2015. Podczas audytu kontrolnego, który odbył się w czerwcu 2016 roku, nie stwierdzono żadnych odstępstw od normy. Oznacza to, że Centrum Lokalizacji CM w sposób wzorcowy spełnia jedyną branżową normę jakości.

Jest to doskonała wiadomość dla naszych klientów, ponieważ po raz kolejny potwierdziliśmy, że oferowana przez nas jakość usług jest jedną z najwyższych na polskim rynku.

Centrum Lokalizacji CM na naukowych konferencjach w Portorożu i Rydze

Przełom maja i czerwca był kolejnym okresem wzmożonej aktywności konferencyjnej Centrum Lokalizacji CM.
Na konferencji Language Resources and Evaluation Conference (LREC) 2016, która odbyła się w dniach 23-28 maja w Portorożu w Słowenii, Michał Tyszkowski zaprezentował opracowany przez nas wskaźnik jakości tłumaczeń maszynowych CMT.
Ten sam temat został również zaprezentowany na spotkaniu TAUS Roundtable w Rydze w Łotwie w dniu 1 czerwca.

Zarządzanie terminologią w Centrum Lokalizacji CM

Centrum Lokalizacji CM od dawna przykłada dużą wagę do zarządzania terminologią. Dzięki procedurom ekstrakcji terminologii w bazie danych posiadamy obecnie ponad 50 000 terminów angielskich z ich polskimi odpowiednikami.
Baza terminologii podzielona jest na ponad 20 kategorii, w których najliczniejsze to: automatyka przemysłowa, biologia, chemia, fotografia, maszyny, medycyna, motoryzacja, oprogramowanie, sprzęt komputerowy i telekomunikacja.

Pracownicy CM aktywni na polu konferencji

W 2016 nasi pracownicy aktywnie biorą udział w konferencjach.
W dniach 3-5 marca Rafał Kiljan wygłosił referat podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez AGH w Krakowie.
W dniach 11-12 marca zespół CM wziął udział w konferencji The Translation and Localization Conference 2016. Dzień później Bartek Dymek poprowadził panel dyskusyjny w ramach Konferencji Tłumaczy 2016.

Subskrybuje zawartość