Przejdź do treści

Osiągnięcia

Od 2001 roku, w ciągu ponad 17 lat istnienia, PSBT odniosło wiele znaczących sukcesów i ma na swoim koncie m.in. następujące osiągnięcia:

 1. Rozpropagowanie idei polskiego stowarzyszenia biur tłumaczeń w kraju i na świecie – m.in. dzięki szerokiej współpracy z wieloma polskimi i międzynarodowymi organizacjami o zbliżonych celach (w tym z KIG, EUATC, ISTC, OASIS, TEPIS) .
 2. Dzięki swojej pozycji na rynku lokalnym i międzynarodowym PSBT reprezentuje członków z całej Polski. Są to firmy profesjonalne, o określonym dorobku i pozycji rynkowej, nastawione na świadczenie usług wysokiej jakości.
 3. PSBT odegrało kluczową rolę w opracowaniu i wprowadzeniu pierwszej europejskiej specjalistycznej normy tłumaczeniowej EN 15038:2006 na rynek polski. Dzięki PSBT w dniu 09.10.2006 roku norma została opublikowana w zbiorze norm polskich przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). We współpracy z PKN PSBT zorganizowało w dniu 27.10.2006 roku ogólnopolską konferencję poświęconą nowo opublikowanej wówczas normie tłumaczeniowej PN-EN 15038:2006.
 4. PSBT odegrało również kluczową rolę w opracowaniu i wprowadzeniu specjalistycznej normy tłumaczeniowej ISO 17100:2015 (która zastąpiła EN 15038:2006) na rynek polski. Norma ISO 17100 została na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń niezwłocznie przetłumaczona na język polski, zredagowana oraz przyjęta przez KT nr 256 w PKN i opublikowana jako PN-EN ISO 17100:2015 w wersji polskiej w dn. 10.11.2015 r. We współpracy z KT 256 PKN PSBT zorganizowało w dniu 09.10.2015 roku ogólnopolską konferencję poświęconą w całości normie tłumaczeniowej ISO 17100.
 5. Przedstawiciele PSBT opracowali pierwszy na świecie system certyfikacji za zgodność z normą EN 15038 oraz w 2015 roku za zgodność z ISO 17100, akredytowali w tym zakresie pierwszą firmę certyfikacyjną (Bureau Veritas Certification) i przeszkolili audytorów, dzięki czemu polskie firmy jako pierwsze mogły się w pełni certyfikować za zgodność z tymi normami.
 6. W 2007 roku PSBT opublikowało Kodeks dobrych praktyk PSBT porządkujący obszar współpracy pomiędzy biurem tłumaczeń a jego klientem i pomiędzy biurem a tłumaczem oraz wzajemne prawa i zobowiązania. Rynek w dużej mierze uznaje kodeks PSBT za podstawowy dokument określający zasady świadczenia profesjonalnych usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych w Polsce.
 7. PSBT występuje jako przedstawiciel całej branży i podmioty niebędące nawet członkami stowarzyszenia, zgłaszają się do niego o pomoc. Przykładem jest postępowanie zainicjowane przez PSBT w obronie firm tłumaczeń przed koniunkturalnymi zbiorowymi pozwami składanymi masowo od 2008 roku przez nieuczciwe stowarzyszenie pseudo-konsumenckie celu wyłudzenia opłat za zawarcie ugody. W sporze tym reprezentowaliśmy również niezrzeszone biura.
 8. PSBT podejmuje się mediacji branżowej pomiędzy klientami i dostawcami a naszymi członkami oraz pomiędzy członkami. Komisja odpowiedzialności zawodowej PSBT odpowiedzialna za mediacje, przeprowadziła z sukcesem kilka takich spraw.
 9. PSBT wspiera swoich członków organizując pomoc prawną i doradztwo (zwłaszcza w zakresie interpretacji przepisów przez ZUS i US).
 10. Na forum międzynarodowym PSBT reprezentuje polską branżę tłumaczeniową poprzez członkostwo (na różnych etapach rozwoju) w następujących organizacjach międzynarodowych: EUATC, ALC, LISA, OASIS, EAMT, tekomISTC.
 11. PSBT współpracuje z branżową firmą szkoleniowo-badawczą TM-Global i jest głównym patronem branżowym dorocznej międzynarodowej konferencji TM-Europe (www.tm-europe.org).
 12. PSBT współpracuje również z TM-Global przy dorocznym badaniu rynku międzynarodowego pt. TM-Global Translation and Localisation Market Survey.
 13. PSBT współpracuje z PKN od 2006 roku w zakresie norm i najlepszych praktyk dla branży tłumaczeń i lokalizacji oraz terminologii i innych norm branżowych w ramach komitetu technicznego KT 256 PKN.
 14. PSBT współpracowało z międzynarodową organizacją TILP przy organizacji w Polsce certyfikacyjnego programu szkoleniowego CLP (Certified Localisation Professional Programme) w lipcu 2008 roku i sierpniu 2009 roku w Warszawie.
 15. PSBT, jako członek Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, brało udział w pracach nad nowelizacją tego kodeksu i opiniowało oraz wprowadzało zmiany korzystne dla naszej branży.
 16. PSBT współpracuje z polskimi organizacjami branżowymi, w tym na bieżąco z towarzystwem TEPIS (między innymi w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w kontekście przyszłych nowelizacji Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i bieżącej wymiany informacji).