Nawiązanie kontaktów z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej

W wyniku szeregu rozmów z Centrum Pracy i Kariery SWPS w Warszawie Elżbieta Pląskowska, wiceprezes PSBT i właścielka Biura Tłumaczeń KMK przeprowadziła w dniu 29.03.2011 warsztaty poświęcone drodze kariery tłumacza – „Kariera dla Filologa”. Zainteresowanie warsztatami było dość duże.Mamy nadzieję na dalsza współpracę z SWPS w zakresie informacji odnośnie możliwości zatrudnienia oraz koniecznych kwalifikacji adeptów filologii.