WALNE ZEBRANIE PSBT

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, działając na podstawie Statutu ustala termin Zwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania na dzień 20 listopada 2009 r. o godz. 15.30 (drugi termin o godz. 16.00) w Klubie Harenda, tzw. sala na dole, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa (wejście od ul. Oboźnej).

Proponowany porządek obrad:

1. Rejestracja uczestników i wydawanie mandatów (od 15.30).
2. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku obrad.
5. Wystąpienie Prezesa i przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej i przedstawienie sprawozdania z działalności.
7. Wystąpienie przedstawiciela Sądu Koleżeńskiego i przedstawienie sprawozdania z działalności.
8. Przedstawienie przez Skarbnika Sprawozdania Finansowego.
9. Głosowanie Uchwały akceptującej Sprawozdanie Finansowe.
10. Zmiany do Statutu PSBT – przedstawienie zmian przez Zarząd, dyskusja.
11. Głosowanie nad zmianami i przyjęciem tekstu jednolitego Statutu.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków władz Stowarzyszenia
13. Wybór Zarządu PSBT
14. Wybór Komisji Rewizyjnej PSBT
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego PSBT
16. Dyskusja nad planami rozwoju Stowarzyszenia.
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie Walnego Zebrania. (ok. godz. 19.00-19.30)

Zebranie zostało zwyczajowo zwołane tuż przed konferencją w celu zapewnienia jak najwyższej frekwencji i ułatwienia uczestnictwa członkom z poza Warszawy.