Podziękowania

Zarząd PSBT i Koordynator Biura bardzo dziękują Maciejowi Grubelowi, właścicielowi Biura Tlumaczeń ITAMAR za przekazanie nowego komputera z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu.

Bezinteresowny gest pana Macieja przyczynil się do usprawnienia pracy naszego Stowarzyszenia.

Biuro Tłumaczeń ITAMAR www.tlumaczenia.pl jest członkiem PSBT od maja 2009 roku.