Wręczenie dorocznej Nagroda stypendialna im. prof. Józefa Nedomy za rok 2009

W niedzielę, 14 czerwca 2009 r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, w krakowskiej Filharmonii zostanie wręczona nagroda stypendialna ufundowana przez Rodzinę Nedomów, absolwentów tej najstarszej polskiej szkoły średniej.

W ubiegłym roku - dla upamiętnienia rocznicy 420-lecia założenia Szkoły Nowodworskiej, a także 70-lecia matury prof. Józefa Nedomy (duchowego patrona Biura Tłumaczeń Technicznych Lido-Lang), 40-lecia matury Jerzego Nedomy (współzałożyciela i prezesa biura) i 10-lecia matury Andrzeja Nedomy (dyrektora ds. rozwoju Lido-Lang) – został zainicjowany prywatny Fundusz Stypendialny im. prof. Józefa Nedomy. Prof. Józef Nedoma (1920-1990) był Nowodworczykiem, Sybirakiem, naukowcem, pedagogiem, poliglotą i tłumaczem. Możliwość uzyskania wykształcenia zawdzięczał pomocy stypendialnej uzyskanej w okresie nauki w Liceum im. B. Nowodworskiego. Fundusz Stypendialny im. prof. Józefa Nedomy stanowi próbę spłaty tego długu przez Jego Syna i Wnuka.

Celem stypendium jest:
- Pomoc finansowa dla wybitnie uzdolnionych maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
- Krzewienie postawy życiowej Patrona Fundacji - prof. Józefa Nedomy, który łączył umiłowanie do nauk ścisłych z pasją nauki języków obcych.
- Propagowanie nauki języków obcych nie jako celu samego w sobie, ale jako elementu pozwalającego na poszerzanie wiedzy w innych dziedzinach nauki.
- Zatrzymanie w pamięci Rodziny Nowodworskiej osoby Patrona Funduszu jako jednego z wybitnych absolwentów

W ramach tej inicjatywy już drugi rok z rzędu, Kapituła Funduszu, w której skład obok Dyrektora Liceum (z urzędu) wchodzą absolwenci Nowodworka: Jerzy Nedoma, jego Córka – Aleksandra Baster z d. Nedoma i jego Syn – Andrzej Nedoma, wybiera spośród maturzystów Liceum absolwenta, który najlepiej realizuje cele stypendium i przyznaje mu jednorazową nagrodę finansową w wysokości 1.000,- EUR.

Tegoroczne stypendium otrzyma Katarzyna Obrał – uczennica klasy 3A1, laureatka licznych konkursów matematycznych i fizycznych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim oraz finalistka olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Wybrana maturzystka wiele czasu poświęca również na naukę języków obcych. Pozytywnie zdała egzamin z języka niemieckiego DSD C1 oraz uzyskała Certificate of Achievement z j. angielskiego. Planuje kontynuować edukację zarówno w dziedzinie nauk ścisłych (matematyka stosowana na AGH), jak również humanistycznych (filologia angielska i niemiecka).

Stypendium wręczy Andrzej Nedoma – dyrektor ds. rozwoju Biura Tłumaczeń Technicznych „Lido-Lang”.