Najwyższa jakość usług MAart potwierdzona w kolejnym audycie

W dniach 9-10 lutego 2009 w Agencji MAart odbyły się okresowe audyty zewnętrzne ISO 9001:2000 i PN-EN 15038 przeprowadzone przez niezależną jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. Kontrola obejmowała Systemy Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2000 oraz specjalistycznej branżowej normy europejskiej PN-EN 15038 - w zakresie usług tłumaczeniowych, lokalizacyjnych i zarządzania projektami. Agencja MAart posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 od 6 lat i była pierwszą firmą w Polsce, i jedną z pierwszych w Europie, certyfikowaną zgodnie z PN-EN 15038 (marzec 2007). Tegoroczne audyty przebiegły jak zwykle pomyślnie i Agencja MAart po raz kolejny potwierdziła najwyższą jakość usług osiągając maksymalny wynik ze wszystkich audytów (100% zgodności).

Wiecej: www.maart.pl