Edukacja przyszłości

Firma Studio Gambit ufundowała główną nagrodę w konkursie organizowanym przez Khan Academy dla studentów Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach konkursu studenci będą realizować projekt tłumaczeniowy, dzięki któremu biblioteka filmowa Khan Academy poszerzy zasoby witryny o filmy z wielu dziedzin nauki w języku polskim, a studenci Wydziału Filologicznego, Zakładu Translatoryki nabędą praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Studio Gambit nagrodzi najlepszego studenta biorącego udział w projekcie miesięcznym, płatnym stażem.

Khan Academy to organizacja non-profit, której celem jest zapewnienie wszędzie i każdemu swobodnego dostępu do edukacji na wysokim poziomie. Wszystkie materiały opracowywane i publikowane przez Khan Academy są dostępne bezpłatnie.