Centrum Lokalizacji C&M bierze udział w sesji zorganizowanej przez Sekcję Terminologiczną Polskiego Towarzystwa Informatycznego

24 października w Warszawie odbyła się sesja zorganizowana przez Sekcję Terminologiczną Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) poświęcona zagadnieniom dotyczącym zarządzania terminologią. Podczas sesji Prezes Centrum Lokalizacji C&M, dr Michał Tyszkowski, przedstawił prezentację na temat zagadnień związanych z ekstrakcją oraz kontrolą terminologii, a także obsługi darmowego programu TEXT (Terminology EXtraction Tool). Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze w Cafe Zamek w Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej www.cmlocalization.eu/PL.