Aktualności branżowe

28 kwiecień 2009, 0:00

Na przełomie stycznia i lutego wiele biur tłumaczeń z całej Polski otrzymało od Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwy "o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony". Pozwy te opierały się na twierdzeniu, jakoby biura łamały prawa konsumentów, umieszczając na swoich stronach internetowych regulaminy z zapisami dyskryminującymi - zdaniem Stowarzyszenia Lexus - prawa konsumentów. Pozwy były identycznej lub podobej treści, oparte na jednakowym schemacie. Biura otrzymywały po kilka lub nawet kilkanaście takich jednobrzmiących pozwów.

15 kwiecień 2009, 0:00

PSBT po raz kolejny uzyskało dotację przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu pn. "Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi".
W Protokole Odbioru z dnia 25 sierpnia 2008 r. Ministerstwo Gospodarki stwierdza, że dotacja została wykorzystana i rozliczona prawidłowo, zgodnie z warunkami Umowy.

10 kwiecień 2009, 0:00

Program przewiduje kilkutygodniowe szkolenie on-line a następnie 4-dniowe warsztaty praktyczne w laboratorium komputerowym w jednym z 15 państw na świecie zakończone egzaminem certyfikacyjnym. Warsztaty prowadzi zawsze międzynarodowy szkoleniowiec specjalizujący się w dziedzinie Lokalizacji i narzędziach CAT.

PSBT będzie gospodarzem szkolenia w Warszawie w dniach 4-7 sierpnia 2009.

Opłaty za kurs są dostosowane do lokalnych możliwości uczestników i uwzględniają szkolenie, certyfikację i darmowe licencje na oprogramowanie CAT oraz narzędzia do lokalizacji.

6 kwiecień 2009, 0:00

Właśnie otrzymaliśmy informację, że na nasz wniosek Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął w sprawie przetargu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej postępowanie wyjaśniające.

20 marzec 2009, 1:00

Warszawa, dn. 12 marca 2009 r
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżącą obsługę Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie tłumaczeń i weryfikacji

Szanowni Państwo,

16 grudzień 2008, 1:00

Naszym zdaniem, nowelizacja Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego jest potrzebna, ale w innym zakresie niż proponowany. Oczywiście niektóre z proponowanych zmian są sensowne (jak choćby możliwość zawieszania działalności przez tłumacza czy zwrotu kosztów podróży). Inne są jednak dyskusyjne, np. propozycja zniesienia wymogu ukończenia studiów filologicznych lub podyplomowych studiów w zakresie tłumaczenia jest zbyt daleko idąca i będzie skutkować obniżeniem jakości tłumaczeń przysięgłych.

7 październik 2008, 0:00

Przypominamy wszystkim członkom, że w dn. 9 października 2008 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków. Na Zebraniu głosowane będą zmiany w Statucie, wynikające z konieczności dostosowania go do bieżącego zakresu działalności Stowarzyszenia i otoczenia prawnego. Zarząd, Komisja Rewizyja i Sąd Koleżeński przedstawią swoją działalność w ostatnim roku. Nastąpi też dokooptowanie Członka Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

Zebranie odbędzie się o godz. 8:00 w Hotelu Marriott, sala Syrena (Ip.), Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie (naprzeciwko dworca Centralnego).

30 wrzesień 2008, 0:00

Z okazji przypadającego w dn. 30 września Dnia Tłumacza Zarząd PSBT życzy wszystkim Tłumaczom lekkiego pióra i ciężkiego portfela. Oby współpraca układała się nam doskonale, a wszystkie tłumaczenia były perfekcyjne.

8 wrzesień 2008, 0:00

PSBT po raz kolejny uzyskało dotację przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu pn. "Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi".
W Protokole Odbioru z dnia 25 sierpnia 2008 r. Ministerstwo Gospodarki stwierdza, że dotacja została wykorzystana i rozliczona prawidłowo, zgodnie z warunkami Umowy.