Aktualności branżowe

25 sierpień 2010, 0:00

W dniu 27 sierpnia upływa termin rejestracji na międzynarodową konferencję TM-Europe 2010 po stawkach najbardziej preferencyjnych. Dnia 19 września 2010 upływa ostateczny termin rejestracji. Doroczna międzynarodowa konferencja TM-Europe odbędzie się w Krakowie, od 30 września do 1 października 2010r., w Hotelu Qubus). Warsztaty przedkonferencyjne odbędą się w dniu 29 września (czwartek) 2010r.

2 czerwuec 2010, 0:00

W dn. 28 maja w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia powstania TEPIS-u (Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych). W gali wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Wojewody Mazowieckiego, a także wielu zasłużonych tłumaczy i gości z całej Polski i z zagranicy. Wręczono pamiątkowe pióra zasłużonym dla TEPIS-u, a także nominowano osoby wyznaczone do odznaczeń państwowych. Uroczystość uświetnił występ Aloszy Awdiejewa, który potrafił nawiązać świetny kontakt z wielojęzyczną publicznością, i to bez pomocy tłumacza.

31 maj 2010, 0:00

PSBT otrzymało po raz kolejny dotację Ministerstwa Gospodarki w ramach projektu "Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych". Dzięki temu możemy nadal należeć do EUATC, LISA, OASIS i tekomu bez konieczności finansowania składek w tych organizacjach z funduszy członków.

31 maj 2010, 0:00

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, działając na podstawie Statutu, ustalił termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i zaprasza Członków na dzień 18 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 (drugi termin o godz. 13.00) do Klubu Harenda, tzw. sala na dole, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa (wejście od ul. Oboźnej).

Proponowany porządek obrad:
1. Rejestracja uczestników, wydawanie mandatów.
2. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, Komisji Skrutacyjnej.
4. Uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku obrad.

10 kwiecień 2010, 0:00

Zdaniem PSBT nowelizacja Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego jest potrzebna, ale w innym zakresie niż proponowany w zgłoszonym pod koniec 2008 projekcie nowelizacji. Oczywiście niektóre z proponowanych zmian były sensowne, inne były jednak bardzo dyskusyjne. Nowelizacja w końcu nie doszła do skutku, ale treść tego projektu, niektóre pomysły ustawodawcy oraz nieuwzględnienie opinii środowiska wywołało bardzo wiele kontrowersji.

10 kwiecień 2010, 0:00
10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji w tym m.in. parlamentarzyści, oficerowie, politycy, urzędnicy, tłumacz i załoga samolotu – łącznie 96 osób. Niech spoczywają w pokoju!
5 październik 2009, 0:00

Zarząd PSBT i Koordynator Biura bardzo dziękują Maciejowi Grubelowi, właścicielowi Biura Tlumaczeń ITAMAR za przekazanie nowego komputera z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu.

Bezinteresowny gest pana Macieja przyczynil się do usprawnienia pracy naszego Stowarzyszenia.

Biuro Tłumaczeń ITAMAR www.tlumaczenia.pl jest członkiem PSBT od maja 2009 roku.

17 wrzesień 2009, 0:00

21 września 2009 upływa ostateczny termin rejestracji na doroczną międzynarodową konferencję - TM-Europe 2009, która jest to najważniejszym europejskim wydarzeniem tłumaczeniowo-lokalizacyjnym w okresie jesiennym.

25 sierpień 2009, 0:00

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, działając na podstawie Statutu ustala termin Zwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania na dzień 20 listopada 2009 r. o godz. 15.30 (drugi termin o godz. 16.00) w Klubie Harenda, tzw. sala na dole, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa (wejście od ul. Oboźnej).

Proponowany porządek obrad:

1. Rejestracja uczestników i wydawanie mandatów (od 15.30).
2. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku obrad.

30 czerwuec 2009, 0:00

W "Pulsie Biznesu" z dn. 30.06.2009 r. ukazał się artykuł pt. "Skubanie przedsiębiorców" nt. działalności Stowarzyszenia Lexus. Fragment artykułu jest dostępny pod adresem http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=6A53C722-EBF3-4B10-9547-8EE8DAC..., a całość w wydaniu papierowym.

Zobacz także:
Informacja w sprawie pozwów Stowarzyszenia Towarzystwa Lexus