Aktualności branżowe

29 czerwuec 2016, 15:39

Konferencja zorganizowana przez Instytut Lingwistyki Stosowanej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się w dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Konferencja była poświęcona zagadnieniu jakości w przekładzie prawnym i prawniczym z perspektywy naukowej, rynkowej i dydaktycznej.
W gronie zaproszonych prelegentów wystąpiła Prezes PSBT i Agencji MAart, pani Monika Popiołek, z wykładem pt. „ISO Standards Framework for QA in Legal Translation”.

8 marzec 2016, 0:36

Oficjalne Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń
w sprawie interpretacji przepisów o stosowaniu umowy o dzieło w branży tłumaczeń

24 listopad 2015, 16:43

Z inicjatywy i na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT), norma ISO 17100 została opracowana i opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dn.10.11.2015 (jako PN-EN ISO 17100:2015). Normę w wersji polskiej można kupić on-line tutaj: http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17100-2015-06-wersja-polska.html

2 październik 2015, 14:09

Termin i miejsce konferencji: 9.10.2015, godz. 13:00–16:30, KIG, Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT) serdecznie zaprasza na otwartą konferencję organizowaną we współpracy z PKN KT 256 na temat nowej normy ISO 17100 opublikowanej 24.04.2015 r., która zastąpiła normę EN 15038 i będzie opublikowana niebawem przez PKN w wersji polskiej jako PN-EN ISO 17100.

15 wrzesień 2015, 18:34

Jubileuszowa Konferencja PT TEPIS pt. „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania” organizowana jest pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej dr hab. prof. UW Krzysztofa Hejwowskiego i we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

22 lipiec 2015, 14:03

Z przyjemnością informujemy, że PSBT otrzymało po raz kolejny dotację Ministerstwa Gospodarki w ramach projektu "Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych". Dzięki temu możemy być członkami wielu prestiżowych organizacji międzynarodowych (EUATC, OASIS, ISTC).

16 luty 2015, 19:49

Spotkanie organizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, a szczególnie do osób kierujących w firmach inicjatywami polegającymi na budowaniu nowych produktów i usług oraz realizacji przedsięwzięć o dowolnym stopniu złożoności, dla których ma znaczenie przewidywalność i terminowość realizacji zaplanowanych prac.

Weź udział, jeśli chcesz:

• spojrzeć na prowadzone przez siebie inicjatywy z innej – projektowej – perspektywy,

29 wrzesień 2014, 14:12

W 2013 r. PKN przyjął do zbioru Polskich Norm, a 3 września 2014 r. opublikował w języku polskim, normę PN-EN 82079-1 Przygotowanie instrukcji użytkowania ‒ Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji ‒ Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe. PN-EN 82079-1 jest normą dotyczącą szeroko pojętego procesu zarządzania dokumentacją techniczną, a w szczególności przygotowania instrukcji użytkowania.

22 maj 2014, 23:37

4 lipca 2014 w Gdańsku odbędzie się kolejne kwartalne spotkanie PSBT. W programie spotkania znajdzie się prezentacja nowych członków PSBT, wykład Grzegorza Wójcika z firmy MAGIT o bieżących trendach w branży tłumaczeniowej oraz dyskusja uczestników na temat promocji firm, zarządzania nimi oraz radzenia sobie w aktualnej sytuacji rynkowej.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich członków naszego stowarzyszenia.

27 styczeń 2014, 20:28

TEPIS, EULITA oraz Austriackie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych i Urzędowych zapraszają na międzynarodową konferencję: „Nowe zadania Tłumaczy Sądowych w rozszerzonej Europie”, która odbędzie się w Krakowie w Hotelu Europejskim, w dniach 3-5 kwietnia 2014. Więcej informacji na stronie www.tepis.org.pl.