Przejdź do treści

Stanowisko PSBT w sprawie zmian legislacyjnych proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych

Data publikacji
28/11/2012
Ostatnia modyfikacja
30/05/2019
Profile picture for user superadmin
Redakcja PSBT

STANOWISKO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIUR TŁUMACZEŃ (PSBT) W SPRAWIE ZMIAN LEGISLACYJNYCH W ZAKRESIE JĘZYKA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ PROPONOWANYCH PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku ze zgłoszonymi przez Urząd Zamówień Publicznych propozycjami zmian w przepisach dotyczących możliwości składania ofert przetargowych w językach obcych Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń oczekuje, że wnioskodawcy i ustawodawcy skonsultują projekt zmian z organizacjami branżowymi i zapewnią zgodność tych zmian z przepisami krajowymi, w tym z Konstytucją RP i Ustawą o języku polskim (Dz.U. 1999, nr 90, poz. 999).

Pomysł związany z umożliwieniem przygotowywania ofert w językach obcych jest nie tylko kontrowersyjny, lecz również niezgodny z polskim ustawodawstwem, które stanowi, że w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej używa sięjęzyka polskiego.

Z pozoru korzystny dla tłumaczy projekt zmian może w rzeczywistości okazać się dla wszystkich brzemienny w skutki. Ewentualne błędy w tłumaczeniu, zwłaszcza z tzw. języków rzadkich, będą miały wpływ na wszystkich uczestników procedury i to oni w konsekwencji za nie zapłacą. Należy podkreślić, że ze względów praktycznych dokumentacja przetargowa byłaby nadal tłumaczona, z tym że obowiązek koordynacji tego rodzaju prac spoczywałby teraz na organizatorach przetargów, a ich koszt ponosiliby wyłącznie podatnicy, a nie jak dotychczas - korporacje.

Ostrzegając przed pozornie łatwiejszym dostępem podmiotów zagranicznych do przetargów, pragniemy zauważyć, że z punktu widzenia stowarzyszenia branżowego, jakim jest PSBT, ułatwianie dostępu do przetargów podmiotom zagranicznym w tym zakresie uderza w sposób oczywisty w polskie podmioty gospodarcze i interes narodowy, a służy jedynie korporacjom, które skutecznie lobbują za zniesieniem tego obowiązku. Należy więc korzystać z doświadczeń innych krajów.

Wysuwany w mediach argument, jakoby wiązały się z tym korzyści dla tłumaczy, jest również chybiony. Nie należy się bowiem spodziewać, że dysponując obecnym budżetem, Urząd Zamówień Publicznych czy jakiś organizator przetargów skorzysta przy tłumaczeniu dokumentacji przetargowej z usług profesjonalnych tłumaczy i renomowanych biur tłumaczeń.

W zaistniałej sytuacji PSBT ma nadzieję, że gremia decyzyjne zapoznają się ze stanowiskiem stowarzyszenia i zaniechają tego pomysłu, lub ewentualnie wykorzystają długoletnie doświadczenie PSBT, aby skonsultować z nim ewentualny projekt zmian.

Z poważaniem

Zarząd PSBT

 

Warszawa, 27.11.2012r.