Agencja MAart partnerem branżowym Konferencji Translating Europe Workshop

Agencja MAart jest partnerem branżowym Konferencji Translating Europe Workshop - “Forum on New Translation Technologies: How to Link Productivity and Quality” Konferencja jest organizowana przez Instytut Lingwistyki Stosowanej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Konferencja jest poświęcona nowym technologiom tłumaczeniowym.
W gronie zaproszonych prelegentów wystąpi Ewa Legumina, Kierownik projektu ds. jakości w Agencji MAart, z wykładem pt. „How to link productivity and quality”.


Więcej informacji: http://translatingeurope.blog.ils.uw.edu.pl/tew/